Parker racor Hrvatska Parker racor Hrvatska

Marine Turbine Serija 2008

Marine Turbine je serija sustva za filtriranje, dizajnirani su za instalaciju na vakum stranu pumpe za gorivo radi bolje učinkovitosti, a ujedno čuvaju osjetljive dijelove motora od prljavštine, korozije, algi, boja, lakova i posebno vode koja prevladava u motornim gorivima!


Odabir kategorije proizvoda:

1000MA

 MARINE 1000MA

1000MAM

MARINE 1000MAM

1003MA

MARINE 1003MA

500MA

MARINE 500MA

 500MAM

MARINE 500MAM

 503MA

MARINE 503MA

 731000MA

MARINE 731000MA

 731000MAM

MARINE 731000MAM

 751000MAX

MARINE 751000MAX

 751000MAXM

MARINE 751000MAXM

 75500MAX

MARINE 75500MAX

 75500MAXM

MARINE 75500MAXM

 75900MAX

MARINE 75900MAX
 75900MAXM

MARINE 75900MAXM
 771000MA

MARINE 771000MA
 791000MAV

MARINE 791000MAV


900MA

MARINE 900MA

900MAM

MARINE 900MAM

903MA

MARINE 903MA