Parker racor Hrvatska Parker racor Hrvatska

Filteri za zrak

zrak galvna

KARAKTERISTIKE I KORISTI
• Protok zraka između 23 i 57 (CMM)
• Mogu se prati, dijelovi se mogu koristiti više puta
• Indikator ograničenja
• CCV ulaz

KAKO TO RADI?
Racor marine filteri zraka/prigušivači uklanjaju svu nečištoću koja je u zraku i koja ulazi u motor. Pijesak, soli, vlakna tekstila i druge nečistoće koje se zaustavljaju na uljno-impregniranom filter papiru. Turbo buka je smanjena posebnim dizajnom kučišta filtera/prigušivača. Glavno crijevo priključka na kučištu omogućuje čisti "blow-by" iz CCV nazad u motor.

UGRADNJA
Kako bi odlučili koji vam marine filter zraka treba, potrebno je znati "air filter rating" (AFR). Trebati će vam isto tako i cijev sa kojom se morate spojiti na turbo punjač. Obavezno provjerite da dimenzijama filter i kučište mogu stati u motorni prostor!

AF M408512


AF M408512
AF M501012


AF M501012
AF M601212


AF M601212
AF M701212

AF M701212
Specifikacija: AF M408512
Protok: 800 cfm (22.7 cmm)  
Zamjenski element: AF M8040
Visina: 12.5 in. (31.8 cm)
Dubina: 9.6 in. (24.4 cm)
Veličina izlaza: 4 in. (10.1 cm)
Crijevo (ulaz): 1.0 in. (2.5 cm)
Težina: 4.1 lbs (1.9 kg)
Specifikacija: AF M501012
Protok: 1200 cfm (34.0 cmm)  
Zamjenski element: AF M8050
Visina: 12.5 in. (31.8 cm)
Dubina: 11.5 in. (29.2 cm)
Veličina izlaza: 5 in. (12.7 cm)
Crijevo (ulaz): 1.3 in. (3.3 cm)
Težina: 5.0 lbs (2.3 kg)
Specifikacija: AF M601212
Protok: 1600 cfm (45.3 cmm)  
Zamjenski element: AF M8060
Visina: 12.5 in. (31.8 cm)
Dubina: 13.5 in. (34.3 cm)
Veličina izlaza: 6 in. (15.2 cm)
Crijevo (ulaz): 1.3 in. (3.3 cm)
Težina: 8.0 lbs (3.6 kg)
Specifikacija: AF M701212
Protok: 2000 cfm (56.6 cmm)
Zamjenski element: AF M8070
Visina: 12.5 in. (31.8 cm)
Dubina: 13.5 in. (34.3 cm)
Veličina izlaza: 7 in. (17.8 cm)
Crijevo (ulaz): 1.25 in. (3.2 cm)
Težina: 8.0 lbs (3.6 kg)